Etiquetes

, , ,

Faig esment en aquest aspecte del treball a l’actitud dels membres del grup vers el projecte Singularitats de dues llengües contemporànies: l’euskera i el català.

Tots es troben molt entusiasmats en la temàtica al voltant de dues llengües cooficials a l’estat espanyol i que comparteixen una semblant situació lingüística: un context de diglòssia permanent. Hem reflexionat sobre si era més interessant encarar el tema del projecte des del vessant lingüístic o sociolingüístic. Hi havia posicions en ambdós focus, però com que sengles aspectes poden barrejar-se vam escollir la temàtica lingüística.

Respecte a l’autoria de les fonts, trobem adequat i versemblant acudir a la recerca d’aquells formats virtuals que tenen un suport d’autoritat al darrere, com el Govern d’Euskadi o la seua entitat oficial en matèria de llengua: Euskaltzaindia.
http://www.euskaltzaindia.net/index.php?lang=es

Anuncis