Etiquetes

, , , ,

Per la planificació i gestó del projecte hem de fer referència per un costat a l’eina utilitzada, és a dir, el Gantter i, per un altre als rols de cada menbre en el projecte.

Per portar a terme un projecte en equip és imprescindible una bona planificació per tal d’estructurar els temes a tractar i acomplir els terminis establerts per la realització de cada una de les fases. És en aquest punt  on és de gran utilitat el programa Gantter, ja que permet visualitzar ràpidament el timming del nostre recorregut.

És evident que estem encara en una primera fase del treball i que per a molts de nosaltres és un programa completament desconegut, però estem convençuts que a mesura que avancem amb el seu aprenentatge ens serà de gran utilitat.

En quan als rols dels components del grup:

La coordinació s’encarrega de portar al dia els exercicis que hem de fer i comunicar-nos les diferents aportacions que hem de fer la resta de companys.

La redacció i la revisió funcionen gairebé en paral·lel. Tots plegats tractem de portar un seguiment precís de les activitats que ens pertoca realitzar a les PAC i així acomplir els objectius fixats. Hi ha un bon ritme d’acompliment de les tasques.

La recopilació  suposa un repte constant, fruit de la utilització d’eines informàtiques noves  per a nosaltres. Però gràcies a l’esforç i el compromís que hem adquirint és la tasca en la que ens anem superant i aprenent a cada moment.

La Rosa dels vents Planificació (I)

Digicat Planificació

Anuncis