Etiquetes

, , ,

La biblioteca virtual per desar tots els recursos que consultem per generar el nostre projecte es defineix amb el programa “Zotero”, on hi tenim propostes de material de consulta de grup i també a títol individual. Paral·lelament utilitzem el Google Drive per gestionar els documents que anem generant, és una gran eina que ens permet redactar de manera interactiva i àgil. Al mateix temps, i a través del Google Drive s’ha implantat el Gantter, que ens conforma un mapa de treball molt fàcil de seguir, un full de ruta per tot el projecte.

On exposar i estructurar el nostre projecte? Doncs utilitzant les eines 2.0, el Blog i el Wiki. El Blog té una estructura de continguts, una ordenació cronològica inversa de publicació que fa que quedi en primer lloc l’edició última, la més actual. S’actualitza amb regularitat i els temes són molt concrets i personalitzats per l’autor del Blog. S’utilitzen també hipervincles per recórrer las continguts, completar la informació i per enllaçar amb continguts externs d’altres llocs d’internet. S’estableix una interacció amb usuaris d’altres blogs. En definitiva, és una eina de comunicació, informació i relació personalitzada, fàcil d’editar i que fa circular la informació entre usuaris motivats per interessos temàtics comuns.

El Wiki també ofereix interacció i participació entre usuaris en la generació de continguts, però en aquest cas aquests continguts es poden editar i actualizar en línia. El Wiki es destaca pel treball col·laboratiu, un conjunt de pàgiens web que són editades amb la col·laboració dels usuaris. La diferència del Wiki amb el Blog és que aquesta no s’orienta a l’autopublicació, sinó que estructura un seguit d’informació a través de les successives aportacions noves que es van produint.

Anuncis