Etiquetes

, , , ,

Més que un grup

Més que un grup

Com en aquest moment l’activitat tres està gairebé finalitzada, ja es pot fer un balanç de l’actitud digital de cada membre del grup fins el dia d’avui.

El present treball es va iniciar amb la participació de quatre membres. Mentre es desenvolupava la segona activitat es va afegir un altre membre al grup. Es va passar de ser un grup format per quatre persones a tenir-ni cinc. Pocs dies després, mentre encara es desenvolupava la segona activitat, el membre que va entrar en darrer lloc a formar part del grup va decidir deixar el grup. Els motius que va al•legar per fer-ho van ser personals. També, una vegada presentada la segona activitat un altre membre del grup ha decidit deixar el grup. Els motius que ha al•legat també son personals. Aquestes dues persones sempre van tenir una activitat digital correcta. Malgrat això, l’estructura del grup ha canviat dues vegades, la qual cosa vol dir que el treball que havia de fer cada membre que ha deixat el grup s’ha hagut de tornar a organitzar entre les persones que encara formen part del grup.

Quant a la resta de membres que encara formen part del grup, s’ha de dir que tant qui s’encarrega dels treballs informàtics com qui fa de coordinador són unes persones molt responsables i fan molt bé la seva feina. Finalment, la tercera persona que encara pertany al grup es troba molt satisfeta de poder formar part del grup però el desconeixement de les eines digitals li fa anar una mica endarrerrida. Cal dir que malgrat aquesta circumstància, gràcies a la col•laboració que rep dels altres dos membres, aquest fet no és cap problema pel desenvolupament del treball ja que les activitats, fins el dia d’avui, s’han presentat totes dintre del termini que assenyala el professor.

Una vegada feta aquesta anàlisi es pot dir que és normal que en el desenvolupament d’un treball apareguin entrebancs. Si aquests problemes es solucionen a temps, vol dir que el treball segueix el seu procés normal i, per tant, el desenvolupament del treball es correcte. Aquest fet es dona en el nostre grup de treball, la qual cosa vol dir que el resultat del balanç es positiu i que malgrat els entrebancs que han anat apareguen, el grup els ha pogut superar

Anuncis