Planificació i gestió del projecte (II)

Etiquetes

, , , ,

La planificació i la gestió del projecte ha tingut algun daltabaix. D’acord amb el termini fixat en un primer moment per al lliurament de la PAC2 tothom ha demanat més temps. Trobe que és bo negociar les dates, però dins la franja acotada  que ja ens marca l’autoritat acadèmica.  No és un bon símptoma esgotar el termini, malgrat que siga just i legal. Ara bé, ampliar els terminis i aplegar a última hora és reincident i no molt còmode. Fins i tot, pot establir precedents que no pertoquen en un àmbit acadèmic. Pensem que hi ha companys que s’ajusten a les exigències del ritme en l’aprenentatge i nosaltres hem de ser responsables perquè no és creen greuges comparatius.

Després de tota aquesta reflexió, entenc que les dates de lliurament són flexibles i no atenen a criteris restringits, sempre gràcies a la dedicació precisa i continuada del sistema d’aprenentatge en línia de la UOC i a l’antenció i el compliment per part del consultor.

El projecte avença amb tots els objectius principals treballats:

  • Iniciem el disseny i planificació del nostre projecte
  • Potenciem el treball en equip en el procés d’aprenentatge
  • Potenciem la planificació del treball amb entrades i suggeriments al Tauler de grup i al blog
  • Cerquem i seleccionen informació a la xarxa i la desem al Zotero
  • Adquirim habilitats d’estructuració i presentació del nostre projecte en un wiki

Anuncis

Tecnologia digital (II)

Etiquetes

, , ,

 

asa 

Treballem en aquest punt del nostre projecte virtual en equip en dos eines fonamentalment, el blog i el wiki. Hem aprés quin és el caràcter singular de cadascuna i que les diferencien subtilment en aquesta nova era de la tecnologia Web 2.0.

Un blog és la pàgina web, generalment de caràcter personal, en el nostre cas és de grup, que té una estructura cronològica que s’actualitza freqüentment i presenta informació i opinions sobre temes diversos.

El wiki és un sistema de treball informàtic, aplicat generalment a llocs web, que permet que els usuaris visitants puguin modificar i ampliar directament i de manera senzilla els continguts del lloc.

Cada eina és adient per a una tasca concreta i precisa. D’una banda el blog ens permet fer comentaris als visitants i les entrades són ediatades pels propietaris, té un ús més individual i més personal, la seua temàtica és més estàtica.

D’una altra, en el wiki hi ha una estructura més oberta que permet a la resta d’usuaris editar, dóna preferència a l’escriptura de grup per aconseguir uns continguts més enriquidors. La seua temàtica és més dinàmica.

En el nostre cas, en el blog fem el seguiment del nostre treball per projectes en equip mitjançant un diari valoratiu, que inclou les entrades endreçades segons els aspectes que tracta sobre el nostre grup. Tractem com es porten a terme les iniciatives, les disposicions, les voluntats i les aportacions per a desenvolupar un projecte que hem escollit.

En el nostre wiki, compartim els continguts sobre aquest tema escollit per transemetre una informació relacionada,en aquest cas la descripció ajustada i concisa de les llengües: euskera i català.

En el blog parlem del grup i de la seua fesomia al voltant del projecte, en el wiki parlem del projecte en el seu estat pur.

Treball i comunicació en equip (II)

Etiquetes

, , , ,


El projecte virtual al qual estem immersos està resultant molt més enriquidor i interessant del que en un primer moment ens podiem haver imaginat.

A més de totes les eines digitals que estem aprenent a utilitzar que ens seran de gran utilitat a la nostra vida acadèmica, professional i inclús personal, estem aprenent un altre aspecte que fins a cert punt pot ser més important i també ens serà de gran utilitat al llarg de la vida i és el treball i la comunicació en equip, és a dir, comptar amb els companys i saber que ens necessitem mútuament.

Per realitzar el treball de forma assincrònica han estat indispensables els acords i les decisions que van prendre a la primera etapa del treball i sense els quals hagués sigut impensable l’organització del treball. I la comunicació portada a terme de forma regular és indiscutiblement un dels pilars ja que si en el grup no hi ha diàleg i debat no podríem realitzar el projecte.

De totes formes hi ha un fet indiscutible i és que a pesar de ser un grup ben avingut que no hem tingut problemes de comunicació i que ens hem ajudat per progressar conjuntament, a mesura que la feina avança sorgeixen problemes, entrebancs, punts que no acaben de sortir…aquests petits contratemps són els que donen valor al treball i Agur de mica en mica els va superant i millorant.

Mesures correctores i les propostes de millora (I)

Etiquetes

,

El que és apassionant i alhora complicat del fet de treballar en grup (i molt més en entorns virutals) és que sempre és necessari arribar a acords i pactes.

El grup va començar amb una idea inical i en el transcurs de la realització del projecte, hi ha hagut modificacions per ajustar-nos als diferents canvis. Tot i tenir un guió establert inicialment, s’ha de saber ser flexibles i adoptar, si és necessàri messures correctores i propostes de millora:

-Prescindir de l’espai xat com a eina habitual, tal com ens va recomanar el nostre consultor, i només utilizar-ho en casos puntuals i per feines molt concretes.

-Recordar la importància de la comunicació del grup, és imprescindible participar a l’espai debat com a mínim un cop cada dos dies.

-Seguir atentament les indicacions del tauler i en cas de dubte preguntar als companys de grup a l’espai debat, o a l’espai del foro. Si és tracta d’un tema molt puntual es pot consultar directament amb el nostre consultor, el Jordi Ros.

-No ens hem d’oblidar en cap moment que som un grup, per tant, perquè les coses rutllin com cal, és tan necessàri el treball  en comú com la feina individual, sense la qual serà molt difícil avançar.

-Cada membre té unes funcions assignades, però som companys que ens ajudem mútuament per aconseguir acabar aquest projecte i la major finalitat hauria de ser aprendre i enriquir-nos uns dels altres.

Tecnologia digital I

Etiquetes

, , ,

La biblioteca virtual per desar tots els recursos que consultem per generar el nostre projecte es defineix amb el programa “Zotero”, on hi tenim propostes de material de consulta de grup i també a títol individual. Paral·lelament utilitzem el Google Drive per gestionar els documents que anem generant, és una gran eina que ens permet redactar de manera interactiva i àgil. Al mateix temps, i a través del Google Drive s’ha implantat el Gantter, que ens conforma un mapa de treball molt fàcil de seguir, un full de ruta per tot el projecte.

On exposar i estructurar el nostre projecte? Doncs utilitzant les eines 2.0, el Blog i el Wiki. El Blog té una estructura de continguts, una ordenació cronològica inversa de publicació que fa que quedi en primer lloc l’edició última, la més actual. S’actualitza amb regularitat i els temes són molt concrets i personalitzats per l’autor del Blog. S’utilitzen també hipervincles per recórrer las continguts, completar la informació i per enllaçar amb continguts externs d’altres llocs d’internet. S’estableix una interacció amb usuaris d’altres blogs. En definitiva, és una eina de comunicació, informació i relació personalitzada, fàcil d’editar i que fa circular la informació entre usuaris motivats per interessos temàtics comuns.

El Wiki també ofereix interacció i participació entre usuaris en la generació de continguts, però en aquest cas aquests continguts es poden editar i actualizar en línia. El Wiki es destaca pel treball col·laboratiu, un conjunt de pàgiens web que són editades amb la col·laboració dels usuaris. La diferència del Wiki amb el Blog és que aquesta no s’orienta a l’autopublicació, sinó que estructura un seguit d’informació a través de les successives aportacions noves que es van produint.

Informació I

Etiquetes

, , , ,

Una vegada presentada i avaluada la primera activitat, ara ens trobem a la segona part del nostre treball. El balanç fins ara és positiu. Som un grup engrescador i dinàmic. Amb la participació de tots els membres del grup la nostra tasca es va desenvolupant amb tota normalitat. Hi ha una bona organització de treball ja que quasi a diari ens comuniquem a la xarxa. Això ens facilita poder entendre la nostra feina i fer-la segons ens demana l’activitat que hem de desenvolupar en aquest curs.

Hem dividit la feina en cinc parts. Cada membre del grup ha de fer una de les parts. Tot seguit, cadascú de nosaltres ha començat a fer les primeres investigacions. Fetes les primeres cerques ens hem adonat que no tots els punts de la nostra feina són fàcils d’ investigar ja que no trobem la informació que ens agradaria poder presentar. D’ altra banda, un dels nostres membres ha deixat el grup. Això ens ha dut a haver de replantejar el nostre projecte inicial. Entre tots hem decidit fer una nova planificació del treball i tornar a organitzar el grup.

Treball i comunicació en equip (I)

Etiquetes

, , , ,

El treball i la comunicació en equip és fonamental per portar a terme un projecte. En aquest cas hi ha una sèrie de valors a tenir en compte a l’hora d’avaluar l’eficiència i la competència efectiva del grup:

Els acords han sigut consensuats per tots els membres del grup. Trobe positiu aquest aspecte que ens permet tindre un eix de referència per guiar les nostres actuacions.

El grau de compromís i transparència assolit són positius i constants. És a dir, tot el grup s’implica en les seues tasques i comunica la seua realització a la resta de membres. Tots els dies tractem de connectar-nos a l’aula i a l’espai debat del grup, per actualitzar-nos i prendre les decisions pertinents en l’elaboració dels diferents exercicis que ens indica el consultor al Tauler de l’aula CTIC.

Planificació i gestió del projecte (I)

Etiquetes

, , , ,

Per la planificació i gestó del projecte hem de fer referència per un costat a l’eina utilitzada, és a dir, el Gantter i, per un altre als rols de cada menbre en el projecte.

Per portar a terme un projecte en equip és imprescindible una bona planificació per tal d’estructurar els temes a tractar i acomplir els terminis establerts per la realització de cada una de les fases. És en aquest punt  on és de gran utilitat el programa Gantter, ja que permet visualitzar ràpidament el timming del nostre recorregut.

És evident que estem encara en una primera fase del treball i que per a molts de nosaltres és un programa completament desconegut, però estem convençuts que a mesura que avancem amb el seu aprenentatge ens serà de gran utilitat.

En quan als rols dels components del grup:

La coordinació s’encarrega de portar al dia els exercicis que hem de fer i comunicar-nos les diferents aportacions que hem de fer la resta de companys.

La redacció i la revisió funcionen gairebé en paral·lel. Tots plegats tractem de portar un seguiment precís de les activitats que ens pertoca realitzar a les PAC i així acomplir els objectius fixats. Hi ha un bon ritme d’acompliment de les tasques.

La recopilació  suposa un repte constant, fruit de la utilització d’eines informàtiques noves  per a nosaltres. Però gràcies a l’esforç i el compromís que hem adquirint és la tasca en la que ens anem superant i aprenent a cada moment.

La Rosa dels vents Planificació (I)

Digicat Planificació

Actitud digital cívica (I)

Etiquetes

, , ,

Faig esment en aquest aspecte del treball a l’actitud dels membres del grup vers el projecte Singularitats de dues llengües contemporànies: l’euskera i el català.

Tots es troben molt entusiasmats en la temàtica al voltant de dues llengües cooficials a l’estat espanyol i que comparteixen una semblant situació lingüística: un context de diglòssia permanent. Hem reflexionat sobre si era més interessant encarar el tema del projecte des del vessant lingüístic o sociolingüístic. Hi havia posicions en ambdós focus, però com que sengles aspectes poden barrejar-se vam escollir la temàtica lingüística.

Respecte a l’autoria de les fonts, trobem adequat i versemblant acudir a la recerca d’aquells formats virtuals que tenen un suport d’autoritat al darrere, com el Govern d’Euskadi o la seua entitat oficial en matèria de llengua: Euskaltzaindia.
http://www.euskaltzaindia.net/index.php?lang=es

Presentació

Etiquetes

, ,

Benvinguts al Blog d’AGUR. Un blog creat pel grup d’estudiants de la UOC que a través de l’assignatura CTIC vol endinsar-se amb aquesta pàgina dinàmica a la creació de continguts del tema que hem escollit i a la interacció social. Posem nom als integrants d’aquest projecte: Juanjo Garcia que és el qui s’ocuparà de la recopilació d’informació i dels temes informàtics, Antònia Esteva la nostra coordinadora, Mercè Frigola redactora, i Dora Camarassa correctora.

Conscients de l’abast del web 2.0 altrament conegut com a web social, el que pretenem amb aquest blog és desenvolupar una feina de divulgació i interacció sobre el tema que hem escollit: Singularitats de dues llengües contemporànies: l’euskera i el català.” El nostre principal objectiu és trobar en aquesta llengua veïna les similituds, diferències i afeccions entre el basc i el català des d’un vessant lingüístic, sense deixar de banda la sociolingüística doncs hi juga un paper molt important.

Les nostres expectatives vers aquest blog es centren sobretot en saber transmetre i divulgar un projecte de cooperació i gestió col·laborativa per tal que qualsevol usuari pugui obtenir, sobre el tema desenvolupat, un canal de consulta amb bons fonaments. No cal dir, que individualment i com a grup, també pretenem assolir una agilitat de gestió i manipulació del blog òptima.